Invalida

Invalida bez peněz

Je vánoční čas, který je neodmyslitelně spjat s pomocí a charitativními akcemi. Můžete přispět různou formou a to ať už finančně, hmotně nebo duševně. Tyto projekty se většinou zaměřují na různá sdružení dětí bez rodičů, postižených osob, libí bez domova a dalších skupin lidí, kteří naši pomoc potřebují. Já sám se snažím také často pomoct, i když to není nic velkého. Neodmítnu si koupit žlutou květinku, stuhu, bílou pastelku nebo svítící přívěšek Světlušky.

Invalida
Invalida

Nejčastěji paradoxně přispívám, když jdu v podroušeném stavu od kamarádů a na zastávce vidím plakát s QR kódem. Není pro mě problém vytáhnout ten telefon naskenovat kód a sms odeslat. Vyjma případů, kdy je z důvodu špatné motoriky lepší sms napsat ručně. Jsem moc rád za to, že jsou lidé, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas a pomoci těmto skupinám a patří jim můj velký dík. Neřešme prosím nyní to, proč se o tyto lidi nepostará stát.

Je ovšem moment, kdy odmítám podpořit nějakou akci, byť jen 30 Kč z dárcovské sms. Možná mi to budete mít za zlé, ale je to moment, kdy se někomu stane dopravní nehoda. Resp. když do někoho narazí třeba auto a dotyčnou osobu to poznamená do konce života. Jak přiklad se dá použít třeba tento příklad. Ještě jednou podotýkám, že to není proti té paní, které naopak přeji hodně krásných chvil s její dcerou a rodinou. Není to ani proti ostatním, kteří ze sbírky dostanou také plicní ventilátor.

Pokud jsem správně vnímal, tak došlo k dopravní nehodě, která způsobila to, že se tato paní ocitla na lůžku v nemocnici. Musí tam být kvůli tomu, že si nemůže dovolit plicní ventilátor, který by za ní dýchal třeba doma. A o tom je tato sbírka, která trvá do konce kalendářního roku a pokud chcete, tak ještě můžete přispět.

Tento případ totiž ukazuje hlavně na neschopnost vymožitelnosti práva, které paní měla. Pokud vám totiž někdo způsobí dopravním prostředkem újmu na zdraví (nebo majetku), tak je povinen zajistit kompenzaci. Respektive tak musí učinit pojišťovna, u které je pojištěna osoba způsobující škodu. Když si zajdete na pobočku pojišťovny, tak Vám tam v dnešní době nabídnou různé limity pojistného plnění od 36 miliónů do cca 120 miliónu. Je pravda, že část řidičů jsou škrti a chtějí co nejmenší pojistné plnění, ale pěvně doufám, že každý před svým rozhodnutím zváží, o čem právě rozhoduje. Protože právě z těchto limitů se následně vyplácí odškodné, bolestné, náhrady mzdy atd. A jistě mi dá každý za pravdu, že součet těchto částek jde rychle do desítek miliónů.

Předchozím odstavcem jsem chtěl říct, že ten plicní ventilátor a další věci, které potřebuje tato maminka, má platit pojišťovna viníka a ne dobročinná organizace, která uspořádá sbírku. Ta se má zaměřit na osoby, kde je viníkem „náhoda“ nebo „osud“.

Co z toho plyne? Spíše než přispět této paní na ventilátor by jí měl někdo sehnat právníka, který jí zajistí vymožení práva, které má. Tím by jí pomohl ještě více. A vězte, že to není jen o ventilátoru, ale i o asistentovi, který pomáhá 24 hodin denně, speciálním lůžku, zdravotnických potřebách, vozidle…

Nechápejte mě jako bezcitného nelidu. Jen si myslím, že tato paní bude potřebovat ještě hodně pomoci a o to se má postarat jen jeden subjekt. Pojišťovna viníka.

Člověk, který si koupil postel širokou 160 cm, aby mu 110 cm zalehla jeho fenka. Člověk, který miluje vodu. Člověk, který je asociálně sociální. Člověk, který má rád Teorii velkého třesku, Jak jsem poznam vaši matku, 2 broken girls, American horror story. Člověk, který žije technikou. Člověk, který je schopen trávit úpravami těchto stránek 4 hodiny denně. TO jsem já...

Napsat komentář