Lze definovat rodinu?

Titulek by mohl znít spíše, jestli lze právně definovat rodinu, jelikož každý z nás má v podvědomí zakořeněný určitý obrázek toho, co pro něj rodina znamená a co to vlastně je.

stick-family

V Maďarsku se právě o takovou právní definici rodiny pokusili a osobně nevím, jestli to vzali zrovna z té lepší strany. Před méně než měsícem schválili novelu své nové ústavy, ve které kromě definice rodiny nalezneme několik dalších více či méně kontroverzních bodů. Například takový vysokoškolský student to má teď v Maďarsku hodně těžké. Jestli se rozhodne ihned po vystudování oboru dotovaného státem svoji rodnou zemi opustit a jít pracovat do zahraničí, tak bude muset vrátit veškeré výdaje na vysokoškolské studium, které na něj stát vynaložil. Jestli to mají ale vysokoškoláci těžké, tak bezdomovci to mají ještě těžší. Nejenže nemají střechu nad hlavou, ale podle nové ústavy je jejich obývání ulic (neboli veřejného prostranství) ilegální. Ano, nová ústava zakázala bezdomovectví, ale co s timi lidmi udělá, to se neví.

Teď bych se ovšem rád vrátil k samotné rodině. Podle mého názoru jde v tomto případě Maďarsko proti proudu. V různých koutech celé zeměkoule se uzákoňují homosexuální manželství, boří se hranice. Na druhou stranu Maďarsko ty hranice přinejmenším upevňuje či vytváří nové. Ze sociologického hlediska je rodina definována jako určitý ideální typ, ke kterému všechny typy rodin směřují, ale nikdy ho nedosáhnou. Rodina je skupina osob navzájem spojených smlouvou, manželstvím nebo pokrevním příbuzenstvím či adopcí a ideálně žijící pod jednou střechou. Tuto „definici“ lze použít, jak na náš západní typ rodiny a to rodinu nukleární, tak například na bratrskou polyandrii v Tibetu, kde všichni bratři mají jednu stejnou manželku, na polygamní svazek jednoho muže s více ženami v islámských zemích, ale i na svazek dvou mužů nebo dvou žen. Nutno podotknout, že náš západní typ rodiny je v celosvětové populaci minoritní záležitostí.

stick-family

V Maďarsku je momentálně za rodinu považováno pouze oficiálně uzavřené manželství mezi jedním mužem a jednou ženou, ve kterém byly zplozeny děti. Nevím, jak je Maďarsko demograficky rozvrstvené, ale pokud bychom tuto definici použili na „české rodiny“, tak by jich zde moc nebylo. Nejenže to manželství musí být oficiálně uzavřené, musí také trvat a musí v něm být zplozeny děti, a to děti obou manželů. Z toho vyplývá, že za rodinu se například nepovažuje neúplná rodina, kde chybí otec nebo matka (ať již umřeli nebo se rodiče rozvedli), za součást rodiny se nepovažují ani děti, kteří žijí se svými rodiči, ale ti nemají za sebou svatbu. Posledním příkladem „nerodiny“ může být případ, kdy se rodiče rozvedli a matka spolu s dětmi se znova vdala s jiným mužem, i tak nová rodina není podle maďarského modelu rodinou.

onebigfamily

Pro někoho se může zdát, že toto celé rozebírání maďarské definice rodiny je malicherné nebo zbytečné, jelikož se jedná „pouze“ o maďarskou právní definici rodiny, ale podle mě je důležité se nad tím pozastavit a popřemýšlet, jestli zrovna tato definice je ta „správná“. Když se to stalo v Maďarsku, tak proč se něco podobného nemůže stát i u nás, když obě země jsou považovány za demokratické. Na závěr bych ještě dodal, že i když v českém právním řádu se o rodině mluví, tak žádná přesná právní definice zde není.

Toto celé povídání mě dostává na úplný začátek a to k tomu, jestli lze rodinu vůbec definovat. Z právního hlediska se to zdá jednoduché, možná až primitivní, ale opravdu potom takhle vypadá skutečná rodina? Myslím si, že vnímání rodiny je tak subjektivní pocit, že není možné ho nějak obecně přesně definovat. Pro každého je rodina něco a hlavně někdo jiný. Koho považuje za svoji rodinu adoptivní dítě? Své biologické rodiče nebo adoptivní? Považuje člověk za svoji rodinu někoho, s kým se nemůže vystát nebo se s ním (popřípadě s ní) neviděl již několik let? A co takhle vzdálení příbuzní? Do jakého kolene jsou považováni ještě za rodinu? Všechny odpovědi na tyto uvedené otázky (a to jich je daleko více) jsou až příliš subjektivní na to, aby se mohly zahrnout do jedné právní definice rodiny.

FamilyLivingPicture

Pak zde ovšem existuje diskuze, že přece právní a pocitová (neboli osobní) definice rodiny, to jsou naprosto odlišné termíny a oba mohou existovat nezávisle na tom druhém. Ale je vůbec potom důležité nějakou právní definici rodiny vytvářet? Myslím v takovém smyslu, jakou vytvořili Maďaři. Určitá obecná definice musí existovat v každé společnosti, jinak by vznikl chaos. Ale tuto definici máme uloženou hluboko v mysli tak, jak nám ji vštěpovali rodiče v dětství. V průběhu našeho života si tuto definici mírně pozměňujeme na základě našeho poznání okolního světa, kdy se učíme novým věcem, vytváříme si svoje názory a pozorujeme okolí. Je potřeba do toho přidávat ještě definici právní? A lze ji vůbec vytvořit objektivní?

I když se Maďarsko snaží o ochranu rodiny, ale je tato cesta zrovna tou správnou? Můžeme opravdu považovat za rodinu pouze ty členy, které jsou definované touto maďarskou okleštěnou verzí?

Napsat komentář