Právní doložka

Toto by to řekl náš právník:

Server maxwelle.eu je výhradním vlastníkem celého obsahu, není-li uvedeno jinak. Použitý obrazový materiál mohl být získán prostřednictvím google.com. Je přísně zakázáno šířit tento text dál bez souhlasu vlastníka.  Pokud jste zjistili, že došlo k porušení vašich práv, kontaktujte nás prosím na me@maxwelle.eu. Pokud maxwelle.eu odkazuje na jiné servery, je za jejich obsah odpovědný vlastník serveru, na který je odkazováno. Maxwelle.eu ctí principy základních lidských práv a svobod a právní řád České republiky.

Audio a video služby

Provozovatelem služby je:
Tomáš Horáček

Kontaktní údaje:
me@maxwelle.eu

V souladu s ustanovením § 6 zákona č. 132/2010 Sb. tímto příjemcům audiovizuální mediální služby na vyžádání  sdělujeme, že orgánem dohledu nad poskytováním této služby je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (www.rrtv.cz).

 

Reklama

Provozovatelem reklamy je Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČ: 26168685, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493

Vyjádři svůj názor.