Rom je zloděj, blondýnka blbá a muslim je terorista

Pojďme se trošku pobavit o stereotypech a předsudcích, se kterými se člověk setkává každý den. Nejenže se s nimi setkává, ale každý z nás se podle nich i řídí. Stereotypizaci se nelze zbavit, jelikož pomáhá každému z nás, aby mozek mohl, co nejrychleji a nejjednodušeji zpracovat okolní informace. To ale neznamená, že to budeme brát jako absolutní pravdu a nebudeme nad tím přemýšlet!

stereotypy

Co je to ten stereotyp? Stereotyp je nějaké naučené chování či jednání, nad kterým člověk příliš nepřemýšlí. Stereotyp může být pozitivní, ale i negativní. Pozitivní stereotyp může být například to, že lidé s brýlemi jsou inteligentní. Negativním stereotypem je například předpoklad jednoduchosti blondýnek. Z negativního stereotypu poté vychází předsudek, kdy lidem přisuzujeme (většinou) negativní vlastnosti, aniž bychom je znali.

Jak již bylo řečeno, tak stereotypy pomáhají našim mozkům k orientaci v okolním světě. Člověk se každý den setkává s velkým množstvím různých informací, které je potřeba vstřebat, vyhodnotit a možno i předat dál. Mozek si proto vytváří určité vzorce, jak s jednotlivými informacemi pracovat. Člověk poté informace rychle zobecní a kategorizuje, aby je, co nejrychleji mohl předat dál či s nimi jinak pracovat. Problém přichází v momentě, kdy rychlé zobecnění či kategorizaci přeženeme a předpokládáme něco na základě jiných podmínek, než za kterých byla před tím daná informace pravdivá. Můžeme vycházet ze situace, kdy daná informace byla platná, ale existovaly tam jiné okolní podmínky, nebo můžeme spojovat informace, které jsme „sesbírali“ od různých lidí, ale přitom spolu vůbec nesouvisí. Samotné stereotypy jsou velice těžce měnitelné, jelikož dávají člověku určitou jistotu. Je potřeba přemýšlet a nebrat vše jako absolutní pravdu. Člověk se nemůže stereotypů zbavit, jelikož mu pomáhají se zorientovat v okolním světě, ale je potřeba dávat pozor na kategorie a okolní podmínky získaných informací.

Nelze předpokládat, že všechny blondýnky jsou hloupé, i když jsme se třeba někdy s nějakou hloupou setkali. Určitě jsme se ale setkali i s hloupou brunetou či zrzkou. Stejně jako nelze říkat, že každý Afgánistan či Íráčan je terorista. Tito lidé to musí mít velice těžké například u cestování letadlem, jelikož poutají větší pozornost než například Němec. Typickým příkladem stereotypizace a hlavně předsudků je chování české společnosti vůči Romům. Předpokládá se, že když někteří Romové dělají bordel, hluk, kradou či jinak porušují zákon, tak na základě předsudků je to vztaženo na celou jejich společnost. Člověk poté potká na ulici Roma a ani ho nezná, ale už si o něm myslí to a to, i když takový být ani nemusí. Předsudky poté ovlivňují naše chování vůči ostatním lidem, a proto je potřeba je z velké části omezit. Pokud se učitelka či učitel ve škole bude chovat ve škole rozdílně k dětem jiné národnosti, děti to poznají a dříve či později se jejich chování změní. Pokud někomu budeme říkat (a tak se k němu i chovat), že z něho nikdy nic nebude, že bude jenom příživník bez práce, tak se může stát, že jím opravdu bude, i když ze začátku jim být nemusel.

Napsat komentář